Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Thông Báo Thành Lập Trung Tâm Đào Tạo Gioan Phaolo II

10:52 - 08/04/2019

Trong thời gian tới đây, Trung Tâm Đào Tạo Gioan Phaolo II sẽ kiện toàn bộ máy điều hành của trung tâm và sẽ mở các khóa học như...


DIỄN ĐÀN CỰU SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Email: csvconggiaovietnam@gmail.com – Website: csvconggiao.com

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: Thành lập Trung Tâm Đào Tạo Gioan Phaolo II)

Thưa các anh chị cựu sinh viên và các bạn sinh viên,

Để việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên được hiệu quả hơn, Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công giáo Việt Nam đã quyết định thành lập Trung Tâm Đào Tạo Gioan Phalo II (John Paul II Training Center). Đây sẽ là một trung tâm với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm và làm việc trong tinh thần cống hiến.

Trong thời gian tới đây, Trung Tâm Đào Tạo Gioan Phaolo II sẽ kiện toàn bộ máy điều hành của trung tâm và sẽ mở các khóa học như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng truyền thông, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch…Đây là những kỹ năng cần thiết cho thời đại 4.0 và cho công dân toàn cầu.

Trân trọng thông báo.

                                                                               ĐẠI DIỆN DIỄN ĐÀN   

                                                                                                                              Chủ Tịch

                                                                                                                   Giuse Nguyễn Tiến Đạt

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Loading...
Loading...