Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Thông báo thành lập Ban Bác Ái Xã Hội

09:15 - 20/08/2019

“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Mệnh lệnh này đã được Chúa Giêsu ban ra không chỉ cho hàng giáo sĩ mà cho cả hàng tín hữu giáo dân. “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10,8).


DIỄN ĐÀN CỰU SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Website: csvconggiao.com - Email: csvconggiaovietnam@gmail.com – ĐT: 0359101338

“Chúng ta hay yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm”

                                                                                                 (x. 1Ga 3,18)

THÔNG BÁO 

(V/v:Thành lập Ban Bác Ái Xã Hội)

Kính gửi: Các anh chị cựu sinh viên

Thiên Chúa giàu lòng xót thương và luôn rộng tay ban phát ân huệ cho mọi người nhưng bên cạnh hồng ân thì luôn kèm theo sứ mệnh. “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Mệnh lệnh này đã được Chúa Giêsu ban ra không chỉ cho hàng giáo sĩ mà cho cả hàng tín hữu giáo dân. “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10,8).

Trong Thông Điệp “Thế Giới Cho Người Nghèo”, Đức Thánh Cha Phaxicô đã kêu gọi:”Tôi mời gọi toàn thể Giáo Hội, những người nam nữ thiện chí ngày hôm nay hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức liên đới như dấu chỉ tình huynh đệ” (Thông điệp TGCNN, số 6).

Để thực thi mệnh lệnh của Chúa Giêsu và hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam đã quyết định thành lập Ban Bác Ái Xã Hội. Vậy, các anh chị cựu sinh viên muốn tham gia vào công việc bác ái thì xin đăng ký để cùng nhau thảo luận và đưa ra đường hướng chia sẻ với người nghèo. Mọi liên lạc sẽ qua email: csvconggiaovietnam@gmail.com hoặc qua facebook:DĐCSVCGVN–Ban Bác Ái Xã Hội.

Trân trọng thông báo.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

                                                                                                                        T/M Ban Điều Hành

                                                                                                                                 Chủ Tịch

                                                                                                                     Giuse Nguyễn Tiến Đạt

Ps: Mọi người hãy ấn vào đường link này để gia nhập facebook: DĐCSVCGVN - Ban Bác Ái Xã Hội: (Link: https://www.facebook.com/groups/262168404703644/?epa=SEARCH_BOX)

Loading...
Loading...