Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu Khai Mạc Giải Bóng Đá “BC Cup 2019”

07:29 - 11/03/2019

Hà Nội – Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2019, Cộng đoàn Sinh viên Công giáo Bùi Chu đã khai mặc giải bóng đá “BC Cup 2019”. Tham dự buổi khai mặc có cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – Linh hướng Cộng đoàn SVCG Bùi Chu tại Hà Nội, anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Diễn đàn Cựu SVCG Việt Nam, anh Giuse Trần Ngọc Thuận - Trưởng Gia đình SVCG Thái Hà.


Mở đầu buổi khai mạc, cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã chia sẻ: “các con phải rèn luyện sức khỏe tốt để có được có tinh thần tốt và khi có được tinh thần tốt thì sẽ đẩy lùi được những cám dỗ của tội lỗi. Cha cũng nhấn mạnh thêm rằng: “các con phải phát huy tinh thần làm việc tông đồ bằng cách kêu mời các bạn sinh viên cùng tham gia sinh hoạt với Cộng đoàn để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin".  

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông, bầu trời và ngoài trời

Bùi Chu là mảnh đất của anh hùng tử đạo, là nơi sản sinh ra những con người tài năng và đầy lòng nhiệt huyết! Chính sinh viên Công giáo Bùi Chu đã góp phần rất lớn để làm tươi trẻ lại Giáo Hội Công Giáo Miền Bắc! Dù là hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn luôn có mặt trong những công việc của Giáo hội, trong các hoạt động của phong trào sinh viên Công giáo và đặc biệt là họ luôn tìm cách để giới thiệu Chúa cho mọi người.  

Nguyễn Xuân Việt

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 27 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao, mọi người đang đứng, trẻ em, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang chơi thể thao và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang chơi một môn thể thao và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang chơi một môn thể thao và ngoài trời

Loading...
Loading...