Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Các Lãnh Đạo Sinh Viên Công Giáo Thái Hà Họp Bàn Phương Hướng Hoạt Động Năm 2019

09:32 - 29/01/2019

Hà Nội – Vào lúc 20h ngày 13/01/2019, tại đền Thánh Giêrađô, Ban điều hành Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà đã tổ chức cuộc họp để đánh giá những hoạt động trong năm 2018 và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2019.


Tham dự cuộc họp, có cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt – Chủ Tịch Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam, anh Giuse Trần Ngọc Thuận – Trưởng Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà và đại diện lãnh đạo của các nhóm sinh viên Công giáo đang sinh hoạt tại Thái Hà.

Mở đầu buổi họp, cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã yêu cầu mọi người đưa ra nhận định chung về thực trạng của sinh viên Công giáo đang sinh sống và học tập tại thủ đô Hà Nội. Theo nhận định chung thì có khoảng 20.000 sinh viên Công giáo đang sinh sống và học tập tại hủ đô Hà Nội nhưng con số tham gia sinh hoạt thì mới chỉ khoảng 7000.

Anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt đưa ra ý kiến: “muốn phát triển mạnh được phong trào sinh viên Công giáo thì người thủ lãnh đóng một vai trò quan trong. Thủ lãnh yếu kém về kỹ năng lãnh đạo và không đủ tự tin trong đường hướng thì không thể lãnh đạo và không phát triển được! Vì vậy, cần phải thường xuyên mở các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho những người đang làm công tác điều hành”.

Kết thúc cuộc họp, mọi người đã quyết định tổ chức một ngày tình tâm cho các lãnh đạo sinh viên tại nhà thờ Tam Đảo để được kết hợp nhiều hơn với  Chúa và gắn kết giữa những người đang làm công tác điều hành sinh viên. Ngoài ra, mọi người cũng quyết định mở các khóa học kỹ năng mềm và lên chương trình tĩnh tâm mùa chay năm 2019 cho các nhóm sinh viên tại Đan Viện Châu Sơn – Ninh Bình.

Nguyễn Xuân Việt

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Đạt Tiến Nguyễn và Quỳnh Lưu Ngọc, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và bàn

Loading...
Loading...