Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ thành lập Giáo phận Hà Tĩnh

04:15 - 17/02/2019

Loading...
Loading...